easy website builder

© Copyright 2018 KONFIDA S.R.L. - All Rights Reserved

Anunț de participare

Procedura de achiziție
PACHET COMPLET CONTINAND TRANSPORT, CAZARE, HRANA
PENTRU PERSONALUL PROPRIU

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
POCU/82 „România Start Up Plus”
OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlu proiect: Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor
Cod SMIS proiect: 105648
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț de participare

Procedura de achiziție
PACHET SERVICII ORGANIZARE SESIUNI FORMARE ANTREPRENORIALA

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
POCU/82 „România Start Up Plus”
OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlu proiect: Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor
Cod SMIS proiect: 105648
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

KONFIDA S.R.L.

J40/8935/2001 , RO 14253208
Calea Victoriei nr. 155, Tronson 7, Etajul 6, Sector 1, Bucuresti
vlad@konfida.ro
www.konfida.ro
.