site design templates

KONFIDA S.R.L.

Konfida este o societate de consultanță în afaceri și management specializată în accesarea și implementarea proiectelor de finanțare din fonduri nerambursabile.
Din 2001 suntem un partener de încredere pentru cei ce decid să parcurga alaturi de noi drumul de la o idee buna către un proiect de succes.

Oferim soluții complete pentru finanțarea proiectelor. Echipa noastră deține experiența și competențele necesare în vederea furnizării serviciilor de consultanță și proiectare.

Serviciile noastre sunt integrate și acoperă toate etapele pe care le va parcurge un proiect pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile.

Echipa
KONFIDA

Performanță
Experiența și calitatea serviciilor noastre garantează succesul proiectelor. Performam prin seriozitate.
Încrederea
Ne asumăm angajamente ferme, pe care le respectăm întocmai. Relația comercială și toate informațiile sunt confidențiale.
Promptitudinea:
Răspundem prompt solicitărilor voastre. Lucrăm cu termene limită și îndeplinim activitățile conform unui grafic bine stabilit.
Costurile: Costurile serviciilor noastre sunt eligibile si finanțate în cadrul proiectelor. Modalitățile de plată sunt flexibile și adaptive. 

OFERTA NOASTRĂ DE SERVICII INCLUDE:

 • Studii de teren: Studiu Geotehnic, Ridicari Topografice
 • Relevee pentru constructiile existente
 • Expertize tehnica
 • Audit Energetic pentru reabilitari termice
 • Studii de Fezabilitate (in conformitate cu H.G. 907/2016 privind continutul cadru)
 • Proiecte tehnice (in conformitate cu Ordinul 863/2008)
 • Documentatii, analize si studii economice de specialitate
 • Cereri de finantare si documentatii anexe dosarului de finantare
 • Planuri de afaceri, studii de piata, Simulari financiare
 • Documentatii de implementare (rapoarte de progres, notificari, cereri de plata, cereri de rambursare)
 • Management pentru implementarea proiectelor

Resurse RED pentru participanți
Proiect: „Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor”
Cod SMIS proiect: 105648 

Anunț de participare

Procedura de achizitie 
PACHET COMPLET CONTINAND TRANSPORT, CAZARE, HRANA 
PENTRU PERSONALUL PROPRIU

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
POCU/82 „România Start Up Plus”
OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlu proiect: Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor
Cod SMIS proiect: 105648
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț de participare

Procedura de achiziție 
PACHET SERVICII ORGANIZARE SESIUNI FORMARE ANTREPRENORIALA

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
POCU/82 „România Start Up Plus”
OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlu proiect: Start-UP Hub: Laboratorul antreprenorilor
Cod SMIS proiect: 105648
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

KONFIDA S.R.L.

J40/8935/2001 , RO 14253208
Calea Victoriei nr. 155, Tronson 7, Etajul 6, Sector 1, Bucuresti
vlad@konfida.ro
www.konfida.ro
.

© Copyright 2018 KONFIDA S.R.L. - All Rights Reserved